טי קום - הרשמה

אנא קרא תקנון זה ואשר אותו במידה ואתה מסכים

תקנון פורום טי קום
תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחיות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

מדיניות פרטיות
טי קום מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר האינטרנט שהיא מנהלת.

מאגר המידע
הנתונים שמסרת בעת ההרשמה לאתר יישמרו במאגר המידע של טי קום.
אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא תוכל להשתמש בפורומים הללו.

מסירת מידע לצד שלישי
טי קום לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא במקרים המפורטים להלן:
אם יתקבל בידי טי קום צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי.
בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין טי קום או בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים בינך לבין צד שלישי כלשהו שבהם גם טי קום היא צד.

שמירה על חוקי מדינת ישראל חופש הביטוי הוא מאבני היסוד של האתר אך גם השמירה על חוקי מדינת ישראל.
לפיכך, הנך מנוע מלפרסם באתר את התכנים (הודעות, תמונות, קבצים מסוגים שונים, קישורים, טקסטים וכל מידע אחר) הבאים:
תכנים בעלי אופי מיני בוטה, מאיימים, גזעניים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע עבירות,
פליליות או אזרחיות, פוגעים בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור ותכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק.
תכנים בעלי אופי מסחרי ו/או המכילים מידע פרסומי כלשהו.
תכנים אשר זכויות הקנין הרוחני בהם אינן שייכות לך.
תכנים אשר מכילים וירוסי מחשב מכל סוג שהוא.
תכנים אשר אינם רלוונטים לפורום בו הנך נמצא.


שינויים באתר והפסקת השירות
טי קום תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר הכולל את השירותים, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם - והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש.
שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה.
מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו ב.
לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי מערכת האתר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו עקב ביצועם.

זכויות יוצרים
אין לעלות לאתר חומרים המוגנים בזכויות יוצרים כגון . תמונות,משחקים,סרטים,מוזיקה,תוכנות וכו
יש לבדוק את החמור המופץ באתר שאינו מוגן בזכויות יוצרים.
האתר טי קום ומפעילי האתר אינם אחרים.

גלישה מהנה